WWW-sivujen käyttöehdot

Kaikki oikeudet sivustoon ja sen sisältöön kuten sivustolla esiintyviin tavaramerkkeihin kuuluvat Helsingin juhlaviikoille tai muille tahoille, jotka ovat antaneet tarvittavan käyttöoikeuden Helsingin juhlaviikoille. Sivuston käyttäjiä kehotetaan ottamaan yhteyttä Helsingin juhlaviikkoihin halutessaan hyödyntää sivuston sisältöä omassa toiminnassaan. Helsingin juhlaviikot varaa oikeuden tehdä milloin tahansa muutoksia sivuston sisältöön ja toimintaan.

Helsingin juhlaviikot ei anna minkäänlaisia takuita sivuston sisällöstä, käytettävyydestä tai tietoturvallisuudesta eikä siten vastaa mahdollisista sivustoon liittyvistä virheistä tai puutteista taikka aiheutuneista vahingoista. Sivustolla voi olla linkkejä ulkopuolisten tahojen www-sivuille. Käyttäjä siirtyy tällaisille www-sivuille ja käyttää niitä omalla vastuullaan.

Sivuston kautta voidaan kerätä henkilötietoja Helsingin juhlaviikkojen asiakasrekisterin rekisteriselosteen mukaisesti.

Helsingin juhlaviikot varaa oikeuden muuttaa näitä käyttöehtoja ilman ennakkoilmoitusta. Käyttämällä sivustoa käyttäjä sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevia käyttöehtoja.