Verksamhetsledarens hälsning

Livets prototyper

”Vad är festspelens tema för år 2012?” frågar många. Jag kan inte svara på det. I själva verket tror jag inte att en festival i klass med Helsingfors festspel – Nordens, om inte rentav Nordeuropas mångsidigaste mångkonstnärliga festival – kan ha ett genomgående tema. Eller bättre sagt, visst har den ett tema: världen.

Varje år kastar festivalen ut sitt nät i tidsflödet och varje år håvar vi in säregna, fascinerande väsen. Vad berättar konstnärerna, ensemblerna och deras verk för oss? I alla fall något om mångfald. Mänskligheten har aldrig tidigare varit i en situation där världen varit så varierande och komplicerad som i dag. Vi har mer information om vårt förflutna än någonsin tidigare. Nutiden invaderar vårt medvetna från alla håll, medan framtiden är ett stort frågetecken. Hur ska den lilla människan hållas klar i knoppen?

Här kommer konsten till undsättning. Konsten skapar prototyper för tankar, upplevelser och liv då den avbildar livet. På detta sätt låter konsten oss delta i att omforma vårt eget revir, utan risk. Om någon modell inte fungerar finns ingen orsak till oro. I så fall lönar det sig inte att sätta den i produktion. Som publik och delägare i livet är det vi som bestämmer. Kom med. Festivalen är öppen och välkomnar dig.

Erik Söderblom
Verksamhetsledare, Helsingfors festspel

 

Erik Söderblom (f. 1958) studerade klassisk musik med piano och cello som instrument. Efter studier i filosofi, musikvetenskap och konsthistoria vid Helsingfors Universitet fortsatte han i München där han studerade operaregi. Åren 1982-85 fungerade han som dirigent för Helsingfors Kammarstråkar samtidigt som han studerade vid Teaterhögskolan i Helsingfors. Han slutförde sina registudier där år 1987.

Söderblom var i två års tid regissör för Åbo stadsteater, men förflyttade år 1990 sin verksamhet till Helsingfors, där han tillsammans med några av sin generations främsta teaterskapare tog del i utvecklandet av den nygrundade Q-teatteri. I Q-teatteri förverkligade han en rad betydelsefulla föreställningar, som Dostojevskijs Anteckningar från ett källarhål, Shakespeares Hamlet och Trettondagsafton, samt Tolstojs Krig och fred, vilka alla turnerade på festivaler såväl i hemlandet som internationellt. Q-teatteri spelade också mycket nyskriven dramatik.

Mellan år 1996 och 2002 var Söderblom ordförande och konstnärlig ledare för Q-teatteri, och tog då initiativet till att grunda den internationella Baltic Circle-teaterfestivalen, vars första konstnärliga ledare han också var.

Vid sidan av sin verksamhet i Q-teatteri har Söderblom regisserat runt om i Finland och också utomlands. Hans mest omtalade internationella regi är den prisbelönade uppsättningen av Jouko Turkkas pjäs Connecting People för von Krahl-teatern i Tallinn.

Under de senaste åren har Söderblom funnit sin väg tillbaka till operan. Han har bl. a. regisserat prisbelönta uppsättningar av Mozarts Enleveringen ur Seraljen och Figaros bröllop och en storskalig utomhusföreställning av Wagners Den flygande holländaren. Söderblom har också lovprisats för de uruppföranden av finska operor han regisserat vid Finlands Nationalopera, som bl. a. Tapio Tuomelas och Paavo Haavikkos Äidit ja tyttäret. För 2008 års Helsingfors festspel regisserade han uruppförandet av Veli-Matti Puumalas opera Anna Liisa. Bland hans senaste regier kan uruppförandet av Mikko Heiniös och Juha Siltanens opera Eerik XIV nämnas. Uppsättningen var en del av det europeiska kulturhuvudstadsårets program i Åbo.

Söderbloms roll som teaterpedagog är betydande. Åren 1998-2002 fungerade han som konstnärlig ledare för den omtalade musikteaterlinjen vid yrkeshögskolan i Åbo. Mellan 2001 och 2009 verkade han som professor i skådespelarkonst vid Teaterhögskolan i Helsingfors.

Erik Söderblom är verksamhetsledare för Helsingfors festspel sedan år 2009.