Media

Pressmaterial

För pressmaterial, vänligen kolla Festspelens pressidorna. Lösenord kan du få genom pressidornas framsida.

Ackreditering

Medier som önskar delta i Festspelens evenemang behöver ackreditering. Ansökningsperioden är 4 juni – 3 augusti. Svaren sänds till de angivna e-postadresserna (personens egen och förmannens) mellan den 6 och 10 augusti 2012. För begäran om ackreditering som kommer oss tillhanda efter den 3 augusti 2012 förbehåller vi oss rätten till en tre dagars handläggningstid.

Vi ackrediterar enbart personer som kommer till festivalen inom ramen för arbetet. Tillstånd att fotografera eller filma beviljas närmast till Huvilatältet. Vid övriga konserter krävs specialarrangemang.

 

Ytterligare information:

tiedotus@helsinkifestival.fi

Informatör Sini Koskimies, tel. +358 50 358 2440 , e-mail: koskimies@helsinkifestival.fi

Informatör Katja Tolonen, e-mail: tolonen@helsinkifestival.fi

Informatör Turkka Ylinen, e-mail: ylinen@helsinkifestival.fi