Info

Helsingfors festspel är den största universalfestivalen i Finland. Festspelen arrangeras i månadsskiftet augusti-september och har som sin uppgift att låta alla helsingforsare komma i åtnjutande av konst.

Helsingfors Festpel arrangeras 17.8.-2.9.2012
Konstens Natt arrangeras 23.8.2012

- År 2011 hade Helsingfors festspel 184 000 besökare, av vilka 53 500 deltog i evenemang med inträdesavgift och 130 200 i olika gratisevenemang.
- Festspelen 2011 omspände musik från klassiska tongångar till världsmusik, samt cirkus, dans, teater, program för barn, film och cityevenemang.
- Helsingfors festspel är en av de fyra huvudarrangörerna för festivalen för ny musik Musica nova Helsinki och svarar för koordineringen av evenemanget.
- Festspelens bakgrundsorganisation är Stiftelsen Helsingforsveckan som grundats av Helsingfors stad.
- Det beslutande organet i Stiftelsen Helsingforsveckan är styrelsen, som väljs för en tvåårsperiod av Helsingfors stadsstyrelse.
- Helsingfors Festpel arrangeras nästa år 16.8.-1.9.2013 och 15.-31.8.2014.

Verksamhetsledarens hälsning