Ateljee Aimard

Den klassiska musikens tradition har genom tiderna grundat sig på tanken om att mästare för sina kunskaper vidare till yngre generationer. Festspelens Ateljé Aimard – Musikens arv-serie grundar sig på denna tanke.

Festspelen har i samarbete med OP-Pohjola bjudit in franske pianovirtuosen Pierre-Laurent Aimard till Finland för att uppträda tillsammans med vårt lands mest begåvade musiker. De finska musikerna spelar på värdeinstrument från OP-Pohjolas Konststiftelse. Under konserten ”Collage-Montage” kombinerar Aimard gammalt och nytt på ett överraskande och underhållande sätt. Helheten som framförs av Aimard och det unga finländska musikergardet formar ett självständigt verk som växer sig större än summan av sina delar.

I serien framför Aimard även en konsert som bildkonstnären Norman Perryman visualiserar med akvareller. Pianots mjuka ljud blir till en målning i realtid inför publiken.

I projektet ingår även ett samarbete med skolorna i Helsingfors. Seriens finska musiker har planerat en lektion för tre grundskoleklasser där de berättar om sitt jobb och delar med sig av sin sakkunskap. Utöver lektionerna får eleverna även följa med musikernas och Pierre-Laurent Aimards gemensamma repetitioner. På så sätt överförs kunskapen från generation till generation.

Bilder från Åggelby finska lågstadieskolas 3:e musikklass besök i Musikhuset 10.2.2012 kan ses här.

 

 

Konserter:

Ateljé Aimard: Collage-Montage
On 29.8 kl. 19.00 Sibelius-Akademin, konsertsalen

 

Pierre-Laurent Aimard & Norman Perryman: Piano Colours
Må 27.8 kl. 19.00 Sibelius- Akademin, konsertsalen

 

Ateljé I & II
28.8 och 30.8 kl. 20.00 Helsingfors domkyrkas krypta (fritt inträde)

28.8 kl. 20:00
Jaso Sasaki, violin
Sanna Vaarni, piano
Linda Hedlund, violin
Elisa Järvi, piano

30.8. klo 20.00
Pekko Pulakka, violin
Sauli Kulmala, viola
Sami Junnonen, flöjt
Anna Vaahtoranta, piano