Säätiön hallitus

Helsinki-viikon säätiö on Helsingin kaupungin perustama yleishyödyllinen säätiö, joka toimii Helsingin juhlaviikkojen juridisena taustaorganisaationa. Säätiön päättävänä elimenä on seitsemänjäseninen hallitus, jonka puheenjohtajan ja jäsenet Helsingin kaupunginhallitus nimittää aina kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

 

Helsinki-viikon säätiön hallitus 2011-2013

Puheenjohtaja
Pekka Mattila, mattila@helsinginjuhlaviikot.fi

Jäsenet
Kimmo Helistö, kimmo@helisto.net
Tuuli Kousa, tuuli.kousa@gmail.com
Jaana Pelkonen, jaana.pelkonen@valtuusto.hel.fi
Sirpa Puhakka, sirpa.puhakka@pp2.inet.fi
Thomas Wallgren, thomas.wallgren@helsinki.fi
Henrika Zilliacus-Tikkanen, henrika.zilliacus@helsinki.fi