Yritysyhteistyö

PÄÄYHTEISTYÖKUMPPANEITAMME OVAT

 

 

SPONSORITASON KUMPPANEITAMME OVAT

 

 

PALVELU- JA TUOTEKUMPPANEITAMME OVAT

 

Yritysyhteistyön mahdollisuudet

Helsingin juhlaviikot on yksi Suomen suurimpia kulttuurisponsoroinnin kohteita sekä edelläkävijä yritysyhteistyön rakentamisessa. Juhlaviikkojen yritysyhteistyösopimukset ovat strategisia, pitkäjänteisiä sopimuksia, joista hyötyy niin yritys, yleisö kuin Juhlaviikotkin. Yritysyhteistyö mahdollistaa Juhlaviikkojen monipuolisen ohjelmatarjonnan ja sisältöjen rakentamisen. Yritysyhteistyön avulla Juhlaviikot tavoittaa myös uusia yleisöjä.

Yrityksille Helsingin Juhlaviikot tarjoaa imagollisen yhteyden suureen ja arvostettuun festivaaliin. Imagollisen hyödyn lisäksi yritykset voivat hyödyntää Juhlaviikkoja omassa viestinnässään, markkinoinnissaan sekä sidosryhmätyössään. Juhlaviikot tarjoaa myös useita verkostoitumismahdollisuuksia niin yrityksiin kuin kulttuuri- ja taidemaailmaan. Juhlaviikot on oiva kanava luoda ja kehittää uusia kumppanuuksia.

 

Yhteistyömalli

Helsingin juhlaviikkojen yritysyhteistyömalli on kolmitasoinen jakaantuen partneri- ja sponsoritasoihin sekä tuote- ja palvelukumppanuuksiin. Kukin taso tarjoaa erilaisia mahdollisuuksia, ja kullekin yritykselle räätälöidään kyseisen yrityksen näköinen paketti. Yhteistyötä tehdään tiiviisti ja pitkäjänteisesti.

I
Päätason partnereita ovat Helsingin Sanomat, Elisa ja OP-Pohjola.

II
Juhlaviikkojen sponsoritason kumppaneita ovat Accenture, Bob Helsinki, HOK-Elanto, Restel ja Raha-automaattiyhdistys.

III
Juhlaviikkojen palvelukumppanit ovat HEKU, Sanoma Magazines, Research Insight Finland ja Akun Tehdas.

 

Yhteydenotot
Helsingin juhlaviikkojen yritysyhteistyöneuvotteluista vastaa Image Match Oy. Mikäli haluatte mukaan Juhlaviikkojen kumppanijoukkoon, mahdollisuuksista kertoo mielellään Juhlaviikkojen markkinointi- ja viestintäpäällikkö Anu Kauppi, kauppi@helsinginjuhlaviikot.fi