Hyvän tahdon taidetta

Raha-automaattiyhdistys ja Helsingin juhlaviikot aloittavat yhteistyön, jonka tarkoituksena on taiteen avulla tukea hyvinvointia. Hyvän tahdon taidetta -hankkeessa taidetta viedään sellaisten yleisöjen luo, joille kulttuuritapahtumiin osallistuminen voi syystä tai toisesta olla muuten hankalaa. Myös vapaaehtoistoiminnassa mukana olevia kutsutaan katsomaan Juhlaviikkoesityksiä. Taiteella tuetaan ja tarjotaan virkistystä erityisryhmille sekä kiitetään vapaaehtoisia heidän antamastaan ajasta. Hankkeeseen osallistuvat järjestöt ovat valikoituneet RAY:n avustusohjelmissa mukana olevista järjestöistä.

”Olen iloinen, että Juhlaviikot ja RAY voivat yhdessä vahvistaa taiteen parasta puolta, sen voimaannuttavaa vaikutusta. RAY:n asiantuntemus järjestötoimijoiden kentällä antaa Juhlaviikoille myös mahdollisuuden tavoittaa sellaisia yleisöjä, joihin toimintamme ei muuten välttämättä ulottuisi”, sanoo Helsingin juhlaviikkojen toiminnanjohtaja Erik Söderblom.

”Yhteistyö Juhlaviikkojen kanssa on meille uusi ja ehkä yllätyksellinenkin kumppanuus. Voimme laajentaa perustehtäväämme, hyvinvoinnin tukemista kulttuuriin ja tarjota mahdollisuuden elämykselliseen kokemukseen erilaisille ryhmille. Samalla toimimme yhdessä Juhlaviikkojen vahvan brändin kanssa”, sanoo RAY:n viestintäjohtaja Matti Hokkanen.

Vuonna 2012 Hyvän tahdon taidetta -hankkeessa mukana olevat järjestöt kuuluvat RAY:n Emma & Elias -avustusohjelmaan, joka edistää lasten ja perheiden hyvinvointia. Pienperheyhdistyksen mieskaveritoiminnassa mukana oleville vapaaehtoisille sekä heidän lapsikavereilleen järjestetään sirkustyöpajoja. Leijonaemot ry, eli erityislapset vanhempineen, pääsevät nauttimaan lasten kulttuurista Tampereella. Pelastakaa Lapset ry:n, Perhehoitoliiton ja Pesäpuu ry:n toiminnassa mukana olevia sijaisvanhempia koko Etelä-Suomen alueelta kutsutaan Juhlaviikoille katsomaan vapaasti valitsemaansa ohjelmaa.